تو یک ستاره‌ای (اجرای کامل نمونه صوتی)-مجموعه2 (درس 66 تا 108)