تو یک ستاره‌ای (اجرای کامل نمونه صوتی)-مجموعه 1 (تا درس 65)